FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

B2B

Biuro rachunkowe, w tym przypadku firma Doradztwo Podatkowe Adam Szumielewicz, jest specyficznym rodzajem
działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest zapewnienie Klientowi usług, które w przedsiębiorstwach pełnią
wieloosobowe działy na stałe występujące w strukturze przedsiębiorstwa. Obecnie przedsiębiorcy chcąc uniknąć
stałych kosztów utrzymania tych działów decydują się na powierzenie tych zadań firmom zewnętrznym. Ta sytuacja
z kolei sprawiła, że na rynku pojawiło się wiele firm oferujących usługi doradztwa podatkowego, finansowego,
personalnego oraz rozliczania przedsiębiorstwa w urzędach. Duża liczba tego typu firm w naturalny sposób wymusiła
na nich konieczność konkurowania i zabiegania o Klienta.

Kluczowym elementem w działalności każdego
biura rachunkowego jest komunikacja z Klientem. Komunikacja rozumiana jako przekazywanie nie tylko informacji
(maili, telefonów) ale również prostego i szybkiego przekazywania danych księgowych. Klienci również wymagają
bardziej systematycznej i precyzyjnej informacji z obszaru finansowego swojej działalności. Dlatego też zmieniają
się również narzędzia komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.
Firma Doradztwo Podatkowe Adam Szumielewicz postanowiła wzmocnić swoją pozycję na rynku, wykorzystując do
tego celu nowoczesne technologie. Tego typu projekt wymagał poniesienia bardzo dużych kosztów. Właściciel firmy
postanowił skorzystać z szansy sfinansowania części projektu z funduszy Unii Europejskiej, w tym przypadku z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2.

Biuro Doradztwa Podatkowego Adam Szumielewicz zrealizowało projekt pt. „Integracja systemów księgowych i
sprzedażowo-magazynowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji”
wykorzystując możliwość sfinansowania
prac z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2
- Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do jego realizacji. Kluczowym elementem było
zbudowanie platformy B2B, zapewniającej wymianę danych pomiędzy systemem pracującym u wnioskodawcy, a systemami
partnerów biznesowych. W ciągu kilku miesięcy zdefiniowano procesy zachodzące pomiędzy partnerami i opracowano
odpowiednie oprogramowanie
. Platforma wymusiła usystematyzowanie i usprawnienie komunikacji pomiędzy partnerami.
Tradycyjna wymiana dokumentów została zastąpiona elektroniczną wymianą danych za pośrednictwem platformy B2B.
Rejestracja dokumentów źródłowych odbywa się w systemach partnerów, natomiast ograniczono do minimum konieczność
dostarczania do biura dokumentów w formie wydruku papierowego. Dzięki temu dostarczenie dokumentów do biura może
odbywać się w czasie rzeczywistym, a nie jak to dotychczas bywało, w cyklach miesięcznych
, co powodowało kumulowanie
pracy biura w krótkich okresach czasu.

W procesie wymiany danych ograniczono konieczność angażowania pracowników
partnerów jak również biura. Dostarczenie dokumentów do biura nie wymaga fizycznej obecności w biurze. Klient
biura rachunkowego uruchamia proces przesłania dokumentu za pośrednictwem platformy. Przesłane dokumenty są zapisane
w systemie biura, a obie strony procesu są powiadamiane o każdym zdarzeniu zachodzącym w platformie B2B. Do realizacji
interfejsu wykorzystano technologie WWW. Dzięki dostępowi do platformy za pomocą przeglądarki internetowej udało się
stworzyć bardzo uniwersalne narzędzie, do którego dostęp możliwy jest z każdego miejsca na świecie
. Uprawniona osoba
może z dowolnego miejsca przesłać dokumenty konieczne do rozliczenia, jak również odebrać dokumenty wynikowe. Na bieżąco
może również obserwować na jakim etapie realizacji są zadania zlecone do biura.Biuro rachunkowe Doradztwo Podatkowe Adam Szumielewicz ze Starachowic wykorzystało swoją szansę, jaką dał Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka realizowany z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki zastosowanej platformie B2B biuro może znacznie
szybciej i wygodniej obsługiwać swoich klientów
, jednocześnie ograniczając zaangażowanie w proces obsługi i zapewniając
bieżącą informację o realizacji powierzonych zadań. ]

To znacznie podnosi konkurencyjność firmy na rynku oraz pozwala znacznie
poszerzyć obszar działalności. Elektroniczna wymiana danych pozwala pozyskiwać klientów znacznie oddalonych od siedziby
biura
, zapewniając im jednocześnie komfort bieżącego dostępu do wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia działalności.

Pod adresem : b2b.szumielewiczdoradcy.com.pl jest dostępna wersja demo.
Aby skorzystać z wersji demo należy się zwrócić o login i hasło na adres doradcy@gazeta.pl.