Wysokość opłaty miesięcznej za rozliczenia podatkowo-księgowe ustalana jest z każdym klientem indywidualnie w zależności od nakładu pracy na obsługę firmy.
CENNIK!


Na wysokość opłat największy wpływ mają:


zakres obsługi firmy
forma prawna firmy
• ilość wspólników
• ilość zatrudnionych pracowników
• ilość dokumentów księgowych
• stopień trudności i różnorodność zdarzeń gospodarczychWysokość opłat za stałą profesjonalną obsługę swojej firmy uzyskasz wysyłając e-mail pod
adres doradcy@gazeta.pl wpisując swój numer swój telefonu.