Szanowni Państwo naszym klientom proponujemy szeroko pojęte usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

OFERTA!


DORADZTWO PODATKOWE


planowanie i optymalizacja podatkowa
• doradztwo w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku od towarów i usług
reprezentowanie klienta w urzędzie skarbowym
• a także audyt podatkowy czyli sprawdzenie prawidłowości rozliczeń
   publiczno-prawnych przez istniejące służby księgowe.


USŁUGI KSIĘGOWE


prowadzenie ksiąg rachunkowych
prowadzenie ewidencji środków trwałych
• sporządzanie miesięcznych i międzyokresowych raportów zgodnych z oczekiwaniem klienta
• sporządzanie rocznego bilansu , rachunku zysków i strat
• sporządzanie zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty
   CIT-8, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
opracowanie zasad polityki rachunkowości w firmie


PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG


rejestracja firm dla potrzeb VAT
prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług
rozliczanie VAT
• przygotowanie i złożenie miesięcznej deklaracji VAT
• przygotowanie i złożenie kwartalnej deklaracji VAT-UE


PŁACE I ZUS


• sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
• sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
• ustalanie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat
• sporządzanie kart wynagrodzeń podatnika
• sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach PIT-11
• przygotowanie deklaracji rejestracyjnych ZUS firm, właścicieli i pracowników;
• przygotowanie i wysłanie elektroniczne deklaracji ZUS pracowników i przedsiębiorstw;
• sporządzanie deklaracji rocznej ZUS IWA